Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • KLAUZULA INFORMACYJNA

Banery

 • szczepimy się

Treść strony

Klauzula Informacyjna

ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy Państwu następujące informacje:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie

dane kontaktowe:

e-mail: sekretariat.psse.chelmno@sanepid.gov.pl; nr tel. 48566761700

dane adresowe: ul. Łunawska 2A, 86-200 Chełmno

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Patrycją Żarską-Cynk, w następujący sposób:

drogą elektroniczną: iod.psse.chelmno@sanepid.gov.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Łunawska 2A, 86-200 Chełmno

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniższe dokumenty, przygotowane w oparciu o art. 13-14 RODO, zawierają m.in. informacje dotyczące praw osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu dla jakiego te dane się wykorzystuje w szczególności:

- realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2017.1261 t.j.),

- wykonania zlecenia w zakresie badań laboratoryjnych/pomiarów (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) - w innych celach szczegółowo opisanych w załączonych poniżej informacjach.

W pozostałych, nieujętych poniżej czynnościach przetwarzania danych osobowych, obowiązek informacyjny realizowany jest w komunikacji bezpośredniej z osobą, której dane dotyczą tj. m.in. podczas kontaktu osobistego, w tym telefonicznie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

 

 1. Zadania ustawowe powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej_obowiązek informacyjny
 2. Postepowanie administracyjne_ obowiązek informacyjny
 3. Postępowanie mandatowe_ obowiązek informacyjny
 4. Postepowanie egzekucyjne dot. obowiązku szczepień ochronnych_ obowiązek informacyjny
 5. Rekrutacja pracowników, współpracowników_ obowiązek informacyjny
 6. Dostęp do informacji publicznej, informacji sektora publicznego_o obowiązek informacyjny
 7. Realizacja zamówień publicznych, relacje handlowo-usługowe_ obowiązek informacyjny 
 8. Realizacji praw podmiotów danych (obsługa wniosków podmiotu danych)_ obowiązek informacyjny

TRYB REALIZACJI PRAW PODMIOTÓW DANYCH – OBSŁUGA WNIOSKÓW

 1. Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie jest zobowiązany zapewnić, aby Państwa dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.

 1. w sposób tradycyjny – poprzez złożenie pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie przesyłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie, ul. Łunawska 2A, 86-200 Chełmno
 2. elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:
  • z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres email: psse.chelmno@pis.gov.pl
  • z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie

Z uwagi na brak możliwości pewnej weryfikacji tożsamości informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Jeżeli wniosek będzie budził uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie  może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

 1. Sposoby i terminy realizacji praw z art. 15-21 RODO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie  zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.

Odpowiedź na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, i w związku z powyższym realizuje wniosek zgodnie z żądaniem, albo informuje o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, podając przyczynę opóźnienia, albo odmawia realizacji wniosku i informuje o powodach niepodjęcia działań, o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Opłaty

Informacje podawane wnioskodawcy na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane  zgodne art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.

Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie  może pobrać od wnioskodawcy rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem wnioskodawcy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie ma obowiązek wykazać, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

 

POLITYKA COOKIES – INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA KOŃCOWEGO

Administrator strony www przechowuje zapytania https kierowane do serwera.

W celu udoskonalenia funkcjonalności Administrator strony www oświadcza, iż wykorzystuje własne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:

 1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
 2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 3. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
 4. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

Administrator nie wykorzystuje zewnętrznych plików cookies.

Na podstawie gromadzonych informacji Administrator strony www może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone byłyby w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników serwisu.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie www Administratora odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. https://panoptykon.org/wiadomosc/cookies-informacje-sledzace-rodo


 

drukuj (Klauzula Informacyjna)

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-05-28 10:15
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-13 12:06

Załączniki dot. spełnienia obowiązku informacyjnego

 • autor informacji: Patrycja Żarska-Cynk
  data wytworzenia: 2021-03-04
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2021-03-04 14:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3310
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-06-13 12:06

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie

ul. Łunawska 2A

86-200 Chełmno

NIP: 875-13-91-494

REGON: 871214790
 

Dane kontaktowe

tel. 56 676 17 00

e-mail: sekretariat.psse.chelmno@sanepid.gov.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

7.25-15.00

 

         

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575255
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-06-13 12:06

Stopka strony