Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCi

Banery

  • szczepimy się

Treść strony

Deklaracja Dostępności

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.chelmno.psse.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 21.10.2013r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.08.2020r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.          

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Mańkowska, adres poczty elektronicznej psse.chelmno@pis.gov.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie ul. Łunawska 2A, 86-200 Chełmno.

Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu z poziomu przyległego chodnika, bezpośrednio do wiatrołapu, zapewniające dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi zewnętrzne wejściowe z szerokimi pochwytami otwierane na zewnętrz, wyposażono w blokadę pozycji otwartej i samozamykacz.

W wiatrołapie po prawej stronie znajduje się domofon z przyciskiem przywołującym.

Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się sekretariat z pracownikami administracyjnymi. Lada sekretariatu na parterze nie jest obniżona.

Na parterze znajdują się toalety - mogą wystąpić niedogodności ze względu na niezachowanie powierzchni manewrowej o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m.

Na korytarzu znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce.

Po prawej stronie za recepcją znajdują się tablice z ogłoszeniami widoczne z pozycji osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Miejsca parkingowe:

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Powiatowej Stacji znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

- 1 miejsce bezpośrednio przy budynku na ogólnodostępnym parkingu miejskim;

- 1 miejsce w odległości 20 m na ogólnodostępnym parkingu sąsiadującej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Komunikacja miejska:

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony ul. Łunawskiej, znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących:

W budynku brak tłumacza języka migowego.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem.

W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja:

W budynku brak dźwiękowej sygnalizacji informującej o zagrożeniach.

 

  • opublikował: Agnieszka Mańkowska
    data publikacji: 2020-09-24 08:17
  • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
    ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 09:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3035
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-03 09:07

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie

ul. Łunawska 2A

86-200 Chełmno

NIP: 875-13-91-494

REGON: 871214790
 

Dane kontaktowe

tel. 56 676 17 00

e-mail: sekretariat.psse.chelmno@sanepid.gov.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

7.25-15.00

 

         

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575244
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-06-13 12:06

Stopka strony