Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • STATUS PRAWNY

Banery

 • szczepimy się

Treść strony

STATUS PRAWNY

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie powołuje i odwołuje starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 

Nr księgi rejestrowej: 000000023989

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie działa na podstawie n/w aktów prawnych:

Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261)

Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018 r., poz. 160)

Ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017 r., poz. 2077)

 

 • autor informacji: Agnieszka Mańkowska
  data wytworzenia: 2014-01-27
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2013-10-21 14:03
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 09:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6264
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-22 09:59

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie

ul. Łunawska 2A

86-200 Chełmno

NIP: 875-13-91-494

REGON: 871214790
 

Dane kontaktowe

tel. 56 676 17 00

e-mail: sekretariat.psse.chelmno@sanepid.gov.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

7.25-15.00

 

         

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575253
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-06-13 12:06

Stopka strony