Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Banery

  • szczepimy się

Treść strony

Zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Zasady organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1969).

Zgodnie z przepisami  organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do wymienionego rozporządzenia, zawierającego:

  1)   dane dotyczące organizatora wypoczynku,

  2)   informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku,

  3)   dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku,

  4)   informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą,

  5)   informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku,

  1. w przypadku obozów wędrownych - informację na temat przebiegu trasy obozu wędrownego.

Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie (określone w rozporządzeniu dokumenty). Zgłoszenie powinno być przekazane kuratorowi oświaty (w wersji papierowej i elektronicznej) nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wypoczynku. Kurator oświaty w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wydaje organizatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku.

 

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku. Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach.

 

W przypadku obozów organizowanych pod namiotami obowiązują wymagania wynikające z zapisów ww. rozporządzenia oraz Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2010 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

 

Więcej informacji na temat organizowania i zgłaszania wypoczynku, a także bazę danych dotyczących aktualnie zgłaszanego wypoczynku można znaleźć na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl/

  • autor informacji: Anna Kiszka
    data wytworzenia: 2014-06-25
  • opublikował: Agnieszka Mańkowska
    data publikacji: 2014-06-25 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2802
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-06-25 11:32

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie

ul. Łunawska 2A

86-200 Chełmno

NIP: 875-13-91-494

REGON: 871214790
 

Dane kontaktowe

tel. 56 676 17 00

e-mail: sekretariat.psse.chelmno@sanepid.gov.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

7.25-15.00

 

         

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575254
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-06-13 12:06

Stopka strony